K

Knónnevoor

M = Macheath
B = Brown

(M) John dae waar eine, en Jim woor d’r bie
(B) En Georgie is sergeant gewaore
(M) Mer, de armee, die vreug nemes, waat of wie
(B) En marcheert altied richting gevaore

(M & B) 
Sjoldaote wone toch oppe Knónne
van de Kaap toet Cooch-Bahar
(B) Waar d’r dan taengesjtandj
(M) In ein exotisch landj
(B) ‘t kós häör weinig sjaele
(M) of zjwart of broen of gaele
(M & B) Dan maakte ze ‘t leefs van die häör biefsjtök tartaar

(M) Johny waar de whisky te werm
(B) En Jimmy dae leep róndj op twee sjtekke
(M) Georgie noom toen die twee bie de erm
(B) En brulde: de armee kèn neet verrekke

(M) John is gesjtorve en Jimmy is dood
(B) En Georgie is vermis en bedorve
(M) Mer ‘t blood is altied nag rood
(B) Veur de Armee waerd opnuuj weer geworve

-
Tekst: Bertold Brecht
Muziek: Kurt Weil
Vertaling: Ton Custers

Uit: De Driesjtuver Opera 2012
-

Limburgstalige liedjes
't   1-9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    K      M    N      P    R    S    T    V    W    Z

Nederlands/Frans/Latijn